Over MedischeKluis

MedischeKluis is ontwikkeld door Zorgkluis BV. Het is een persoonlijke gezondheidsomgeving, een PGO.

Met de MedischeKluis, krijgen patiënten zelf de beschikking over hun complete en actuele medicatiedossier. Je kunt deze medicatiegegevens controleren, ontbrekende medicatie toevoegen, bijsluiters opvragen, innameschema’s aanmaken, herinneringen instellen en medicatie wijzigen. Je vertelt de wijzigingen aan de zorgverlener, die bekijkt ze en verwerkt de aanpassingen eventueel weer in het medisch dossier.

Het is voor het eerst mogelijk dat patiënten digitaal toegang krijgen tot de eigen medicatiegegevens zoals die bekend zijn in het Landelijk Schakelpunt.

De doelgroep van MedischeKluis is bijna een miljoen mensen die dagelijks vijf of meer medicijnen gebruiken. Polyfarmacie kan vooral bij kwetsbare ouderen tot risico’s leiden, zoals onnodige ziekenhuisopname. Mensen slikken soms medicijnen die ze niet meer nodig hebben of hebben juist een extra geneesmiddel nodig. Betere afstemming tussen zorgverleners is hiermee mogelijk.

Binnenkort is er een nieuwe versie van de app beschikbaar. Deze heet dan Medxpert